Primeri izvedbe zunanjih enot:

Primeri izvedbe notranjih enot in kurilnic: